Algemene Vergadering en vzw

Popkoor Vocalicious is een vzw, een vereniging zonder winstoogmerk.  Als vzw moeten wij een aantal administratieve verplichtingen vervullen.  Eén daarvan is de jaarlijkse Algemene Vergadering waarop de werkende leden van de vereniging worden uitgenodigd. Deze vergadering vindt meestal plaats in de maand oktober, bij het begin van het nieuwe werkjaar.

Dit jaar vond de Algemene Vergadering plaats op donderdag 4 oktober in een vergaderzaal in den Egger, waar wij ondertussen onze weg kennen voor en achter de coulissen.  Op de agenda stonden volgende punten: financieel verslag werkjaar 17 – 18, begroting werkjaar 18 -19, kwijting aan de bestuurders en samenstelling van een nieuw bestuur.

Alle agendapunten werden unaniem goedgekeurd, en het nieuwe bestuur werd aangesteld voor de volgende 3 jaar.  Het bestuur zal bestaan uit Laurien Baumans, Evi Bex, Chris Van Aerschot, en Michel Truszkowski.  Dit zal gepubliceerd worden in het Staatsblad, zoals het hoort voor een vzw.

Onze statuten worden ook aangepast. Met meerderheid van stemmen werd beslist dat in de toekomst alle leden van de organisatie aanwezig mogen zijn bij de Algemene Vergadering van de vzw.  Wij houden van open communicatie naar al onze leden.

Geef een reactie