Tag Archives: Laurien Baumans

Jaarlijkse koordag – een prachtig teambuilingmoment (met veel foto’s!)

Zondag was het weer zover.  De jaarlijkse koordag van popkoor Vocalicious.  De mensen die ons op Instagram volgen zullen het wel gezien hebben.  Het is een jaarlijkse bootcamp om de leden voor te bereiden op wat komen zal.  Het jaar voorafgaand op een show, wat nu niet het geval is, werken we vooral op teambuilding en organiseren we workshops.  Zo

Read more

Algemene Vergadering en vzw

Popkoor Vocalicious is een vzw, een vereniging zonder winstoogmerk.  Als vzw moeten wij een aantal administratieve verplichtingen vervullen.  Eén daarvan is de jaarlijkse Algemene Vergadering waarop de werkende leden van de vereniging worden uitgenodigd. Deze vergadering vindt meestal plaats in de maand oktober, bij het begin van het nieuwe werkjaar. Dit jaar vond de Algemene Vergadering plaats op donderdag 4

Read more